Alles op zijn tijd

 
 

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren. U kunt die afhalen en eventueel afdrukken.

Overzicht:
Jeugdsportfonds
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Bloso richt Wielerbond Vlaanderen (hierna WBV genoemd) een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend worden om Vlaamse wielerclubs met renners een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief verbeteren.
Reglement Jeugdsportfonds:
Jeugdsportfonds_reglement.pdf
Schrijf je in via:http://jeugdsportfonds.dewielerbond.be/
http://jeugdsportfonds.dewielerbond.be/
Formulier verplaatsingsonkosten:
Jeugdsportfonds_form_verplaatsingskosten.xlsx
Formulier uitgavenoverzicht:
Jeugdsportfonds_form_uitgavenoverzicht.xlsx
Terug naar overzicht
Website keuringsartsen
Website keuringsartsen
http://www.sportkeuring.be
Terug naar overzicht
Aangifte ongeval + verzekeringspolis renners
Polis renners
polis_renners.pdf
Polis sportpromotionele activiteiten
polis_sportpromotioneel.pdf
Aangifte ongeval renners (niet-beroeps)
Aangifte_ongeval_renners1.pdf
Aangifte ongeval renners
Aangifte_ongeval_renners2.pdf
Terug naar overzicht
Terugbetaling Billijke Vergoeding
Organisatoren van UCI-wedstrijden en nationale wedstrijden die in afwachting één of meerdere regionale wedstrijden organiseren, kunnen voor deze wedstrijden de betaalde Billijke Vergoeding terugvorderen bij Wielerbond Vlaanderen aan de hand van onderstaand formulier.

Organisatoren die meerdere wedstrijden organiseren op één dag moeten maar 1 maal Billijke Vergoeding betalen. Ook zij kunnen de andere bedragen van Billijke Vergoeding terugvorderen bij Wielerbond Vlaanderen aan de hand van dit formulier.

Terugbetaling Billijke Vergoeding
Terugbetaling_BillijkeVergoeding.pdf
Terug naar overzicht
Terugbetaling deel clubaansluiting
Clubs met competitierenners die in 2016 een wielerwedstrijd georganiseerd hebben kunnen tot uiterlijk 31 december 2016 aan de hand van dit formulier een aanvraag indienen om €75 van hun clubaansluiting teruggestort te krijgen.
Formulier terugbetaling 75 EUR van clubaansluiting
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Terug naar overzicht
Clubaansluiting - ENKEL VOOR NIEUWE CLUBS
Clubaansluiting 2017 - ENKEL VOOR NIEUWE CLUBS!
2017_CA-WBV-001.pdf
Clubaansluiting 2017 - ENKEL VOOR NIEUWE RECREA-CLUBS!
2017_CA-WBV-002.pdf
Terug naar overzicht
Organiseren van een wielerwedstrijd op de weg 2017
De organisatoren van provinciale individuele wedstrijden op de weg dienen een aanvraag te sturen naar de provinciale voorzitter weg-piste-veld. Bij voorkeur online.
Wedstrijdaanvraag +Doorgeven technische gegevens wielerwedstrijd (online)
Vraag je wedstrijd hier online aan:http://wedstrijdaanvraag.dewielerbond.be/login.aspx
http://wedstrijdaanvraag.dewielerbond.be/login.aspx
Wedstrijdaanvraag (papier)
WA-WEG-001.pdf
Doorgeven technische gegevens wielerwedstrijd (papier)
WA-WEG-002.pdf
Richtlijnen voor de organisatie van een miniemenproef
MINASP_Richtlijnen_miniemenproef.pdf
Richtlijnen voor de organisatie van een aspirantenwedstrijd
MINASP_Richtlijnen_aspirantenwedstrijd.pdf
Richtlijnen voor de organisatie van een miniemen- en aspirantenveldrit
MINASP_Richtlijnen_veldritten.pdf
Vergunningsaanvraag wielerwedstrijd of veldrit bij de lokale overheid
VA-wedstrijd.pdf
Aanvragen van verkeers- en parkeersvrije omloop voor een miniemenproef
MINASP_Verkeersvrij_miniemenproef.pdf
Aanvragen van verkeers- en parkeersvrije omloop voor een aspirantenwedstrijd
MINASP_Verkeersvrij_aspirantenwedstrijd.pdf
Het keuringsrapport van de omloop dat u aan de voorzitter van uw provinciale jeugdcommissie dient te bezorgen, kunt u hieronder terugvinden.
Keuringsrapport van de omloop van een miniemenproef of aspirantenwedstrijd
MINASP_Keuringsformulier_omloop.pdf
Terug naar overzicht
Organiseren van een cyclocrosswedstrijd 2017-2018
Doorgeven techn. gegevens aspiranten-miniemen-gentlemen-dorpelingen
WA-VELD-001.pdf
Doorgeven techn. gegevens andere categorieën
WA-VELD-002.pdf
Vergunningsaanvraag wielerwedstrijd of veldrit bij de lokale overheid
VA-wedstrijd.pdf
Terug naar overzicht
Organiseren van een promo-activiteit
Promowedstrijden zijn wedstrijden waaraan alle kinderen met en zonder vergunning, tot 17 jaar, kunnen deelnemen. Bedoeling ervan is de instapdrempel naar de wielersport te verlagen en de wildgroei van allerlei “verdoken wedstrijden” tegen te gaan. Deze organisaties hebben een specifieke reglementering en worden onder de noemer ‘Promotionele activiteiten’ georganiseerd. Er zijn vier soorten promotionele activiteiten:
1. Promowedstrijd voor niet-aangeslotenen
2. Promowedstrijd op uitnodiging
3. Initiatie op wedstrijd
4. Oefenwedstrijd
Organiserende clubs kunnen d.m.v. het onderstaand formulier een dergelijk evenement aanvragen.
Aanvragen Promotionele wieleractiviteit
Aanvraag_promo_activiteit.pdf
Terug naar overzicht
Jeugdreglementering 2017
Wiebo-Wielergids
2017_WieboWG.pdf
Terug naar overzicht
Jeugdopleiding 2017
Om in Vlaanderen aan wielrennen te doen, moet je tot en met de leeftijd van 14 jaar elk jaar een wieleropleiding volgen. Dit kan in de jeugdclub of een specifiek opleidingscentrum. Alle info:
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2016_OpleidingJeugd.aspx?Disc=18
Wieleropleidingen - inschrijven
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2016_OpleidingJeugd.aspx?Disc=18
Wieleropleidingen Antwerpen
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_A.pdf
Wieleropleidingen Limburg
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_LB.pdf
Wieleropleidingen Oost-Vlaanderen
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_O.pdf
Wieleropleidingen Vlaams-Brabant
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_VB.pdf
Wieleropleidingen West-Vlaanderen
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_W.pdf
De Verzettenafschatter is een tool om het verzet te berekenen. Het checkt of dit in overeenstemming is met de toegelaten verzetten in wedstrijden van Wielerbond Vlaanderen. Met dank aan ing. Hans De Brauwer, clubcontactpersoon van KVC De Zeemeeuw Oostende, die deze tool ontwikkelde en gratis ter beschikking stelt.Opgelet: deze verzettenafschatter is louter indicatief. Het exact verzet moet u meten op uw fiets zelf en vergelijken met de officiële tabellen van Wielerbond Vlaanderen.
De Verzettenafschatter 2016 - copyright-2015 Richard works - ing. Hans De Brauwer
2016_de_verzettenafschatter.xls
Terug naar overzicht
Toelating koersen in het buitenland
Elke renner, uitgezonderd een eliterenner met contract, amateur, master of funklasser, die aan een wedstrijd wil deelnemen in het buitenland, moet hiervoor een toelating vragen aan de voorzitter van de provinciale afdeling van de betrokken discipline, zijnde weg-piste-veldrijden, MTB of BMX. Deze toelating kan via onderstaand formulier online worden aangevraagd. Dit dient minstens acht dagen voor de wedstrijd te gebeuren.
Toelating koersen in het buitenland
http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/Toelatingbuitenland.aspx?Disc=67
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2016
Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een HOOFDVERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze nevenclub aan wedstrijden in ÉÉN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze NEVENCLUB kan beoefenen.
Reglementering Hoofd- en Nevenvergunning
NVA-SPO-001_info.pdf
Vergunningsaanvraag Nevenvergunning
2016_NVA-SPO-001.pdf
Neem je een eenheidsvergunning en bijkomend ook een vergunning als CRUISER, dan betaal je voor je extra CRUISER-vergunning €20. Zorg ervoor dat eerst je eenheidsvergunning in orde is! De bijkomende CRUISER-vergunning kan je dan aanvragen aan de hand van het onderstaand formulier.
Aanvraag bijkomende CRUISERvergunning
2016_NVA-SPO-003.pdf
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2017
Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een HOOFDVERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze nevenclub aan wedstrijden in ÉÉN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze NEVENCLUB kan beoefenen.
Reglementering Hoofd- en Nevenvergunning
NVA-SPO-001_info.pdf
Vergunningsaanvraag Nevenvergunning
2017_NVA-SPO-001.pdf
Neem je een eenheidsvergunning en bijkomend ook een vergunning als CRUISER, dan betaal je voor je extra CRUISER-vergunning €20. Zorg ervoor dat eerst je eenheidsvergunning in orde is! De bijkomende CRUISER-vergunning kan je dan aanvragen aan de hand van het onderstaand formulier.
Aanvraag bijkomende CRUISERvergunning
2017_NVA-SPO-003.pdf
Terug naar overzicht
Transfers 2016-2017
Transferreglement
Transferreglement.pdf
* Beëindiging overeenkomst door club, bestemd voor renner
Transferformulier 1
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Beëindiging overeenkomst door club, bestemd voor Wielerbond Vlaanderen vzw
Transferformulier 2
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Beëindiging overeenkomst door renner, bestemd voor club
Transferformulier 3
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Beëindiging overeenkomst door renner, bestemd voor Wielerbond Vlaanderen vzw
Transferformulier 4
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Een overgang in onderling akkoord kan worden afgesloten ten definitieve titel.
Transfer buiten periode
TRANSFER_Form5.pdf
Terug naar overzicht
Kampioenschappen van Vlaanderen 2017

Geïnteresseerde kandidaat-organisatoren kunnen het lastenboek en de formulieren voor kandidaatstelling voor de organisatie van de Kampioenschappen van Vlaanderen 2017 hieronder terugvinden.

Discipline Categorie Datum kampioenschap Minimumbedrag
aanbesteding
Uiterste datum
kandidatuur
Toekenning
kampioenschap
 Weg Nieuwelingen
25/05/2017
2500 euro
31/01/2017
  Aspiranten
21/07/2017
3000 euro
31/01/2017
  Dames jeugd
Vrij te kiezen
2000 euro
30/11/2016
BMX Alle categorieën
4/06/2017
2500 euro
30/11/201601/12/2016
VELD Aspiranten11/11/20172000 euro
31/01/2017

01/03/2017Kandidaat-organisatoren dienen een aangetekende brief met de formulieren “officiële kandidaatstelling” (in tweevoud) te zenden naar dhr. Jules Vandergunst, voorzitter Wielerbond Vlaanderen, Strandlaan 3, 9000 Gent.

De formulieren dienen onder gesloten omslag in een andere omslag verstuurd te worden, met op de gesloten omslag de vermelding “kandidatuur Kampioenschap van Vlaanderen 2017” + discipline en categorie.

Lastenboek Kamp. van Vlaanderen
2017_Kandidatuur_KvV_Lastenboek.pdf
Kandidatuur Kamp. van Vlaanderen - WEG:
2017_Kandidatuur_KvV_WEG.pdf
Kandidatuur Kamp. van Vlaanderen - BMX:
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Kandidatuur Kamp. van Vlaanderen - VELD:
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Terug naar overzicht
Evaluatie- en veiligheidsverslag B-veldritten 2016-2017
Dit evaluatieverslag van een B-veldrit dient uiterlijk drie dagen na het evenement verstuurd te worden door de dienstdoende commissaris ter verbetering van de organisatie.
Evaluatie- en veligheidsverslag B-veldritten 2016-2017
2016_evaluatie_veldrijden_catB.doc
Terug naar overzicht
Aanvraag transponders - Order transponders - Commande transpondeurs
Op vraag van de Commissie Clubs met Renners (CCR) zal de KBWB de verwerking van de wedstrijduitslagen van de nationale en de internationale kalender via een transpondersysteem optimaliseren. In overleg met de CCR werd overeengekomen dat de deelnemende clubs de mogelijkheid hebben deze transponders via de KBWB aan te kopen.
Aanvraag transponders
Aanvraag_Transponders.pdf
On demand of the Commission of Clubs with Riders the Royal Belgian Cycling Federation (KBWB) will improve the editing and the distribution of the results of races on the national and international calendar by using transponders. In consultation with the CCR it has been agreed that participating clubs/teams will have the opportunity to buy transponders with the KBWB.
Order transponders
Aanvraag_Transponders_ENG.pdf
A la demande de la Commission Clubs à Coureurs la RLVB optimalisera le traitement et la diffusion des résultats des épreuves figurant sur le calendrier national et international par l’utilisation de transpondeurs. En concertation avec la CCR il a été convenu que les équipes participantes auront la possibilité d’acheter ces transpondeurs par l’intermédiaire de la RLVB.
Commande transpondeurs
Aanvraag_Transponders_FRA.pdf
Terug naar overzicht
Klimproject 2017
Binnen onze Interfederale Topsportwerking willen we jonge renners met interesse en kwaliteiten voor klimmen de kans geven om zich kenbaar te maken. We beseffen dat het huidige jongerencircuit op dit vlak om diverse redenen minder uitdaging biedt. Het is ook moeilijker om een voldoende selectief parcours te vinden waarop je je met klimmerskwaliteiten kan onderscheiden om zo verder door te ont - wikkelen als jonge renner met klimmerstalent. Daarom dit Klimproject voor tweedejaarsnieuwelingen en junioren.
Uitnodiging Klimproject 2017
2017_Klimproject_Uitnodiging.pdf
Infofiche in te vullen door kandidaat:
Infofiche renner
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Vragenlijst in te vullen door kandidaat:
Informatieve vragenlijst
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Terug naar overzicht
Topsportschool Wielrennen
Minimumvereisten selectiecriteria Topsportschool Wielrennen 2016-2017
TSS/2017_2018_Minimumvereisten.pdf
BIJLAGE 1: Evaluatietabellen
TSS/2017_2018_evaluatietabellen.pdf
BIJLAGE 2: Tussentijden progressieve uithoudingtest
TSS/2017_2018_Tussentijden_progressieve_uithoudingstest.pdf
BIJLAGE 3: Sportrapport
TSS/2017_2018_sportrapport.pdf
Met onderstaand selectieformulier kan je jouw kandidatuur stellen om les te volgen aan de Topsportschool Wielrennen.
Het selectieformulier 2017-2018 (pdf)
TSS/20172018_selectieformulier.pdf
Terug naar overzicht
Organiseren van een MTB-wedstrijd 2017
Met onderstaand formulier kunt u een mountainbikewedstrijd aanvragen voor de internationale UCI-kalender 2017. Het formulier dient bezorgd te worden aan de nationale federatie KBWB en dit voor 25 juli 2016 (in te dienen bij: info@belgiancycling.be – nico.ponnet@belgiancycling.be).
Inschrijvingsformulier UCI kalender MTB
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Met onderstaand formulier kunt u een trialwedstrijd aanvragen voor de internationale UCI-kalender 2017. Het formulier dient bezorgd te worden aan de nationale federatie KBWB en dit voor 25 juli 2016 (in te dienen bij: info@belgiancycling.be – nico.ponnet@belgiancycling.be).
Inschrijvingsformulier UCI kalender Trial
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
De organisatoren van provinciale en regionale MTB-wedstrijden kunnen hun wedstrijd voor 2017 online aanvragen. Voor regionale wedstrijden (o.a. MTB Flanders Series en regionale kampioenschappen) kan dit tot 10 september 2016. Voor provinciale wedstrijden tot 1 december 2016.
Wedstrijdaanvraag +Doorgeven technische gegevens MTB-wedstrijd (online)
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Terug naar overzicht
Combineren van sport en studie/werk
Welke zijn de mogelijkheden om studie/werk te combineren met de wielersport?
(Top)Sport en studie/werk
Statuten_WBV_Topsport.pdf
Terug naar overzicht
Luistervergunning 2017
Info en Aanvraag Luistervergunning 2016
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=9&subid=135
Terug naar overzicht
Selectiecriteria EK en WK BMX 2017
Selectiecriteria
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=6&subid=120&sid=&ssid=
Terug naar overzicht
Antidopingcharter KBWB 2017
De antidopingcommissie van de KBWB heeft in nauw overleg met de vleugels een antidopingcharter opgesteld. Voor de renners is dit charter reeds gelinkt aan de vergunningsaanvraag. Om het toepassingsgebied van dit charter nog verder te verruimen werd het ook gekoppeld aan de clubaansluiting zodat het charter uitgebreid wordt naar de organisatoren van wedstrijden en de clubs en teams.

Voor de buitenlandse clubs/teams dienen de Belgische organisatoren van interclubwedstrijden van de diverse categorieën daarom het charter bij de uitnodiging van de ploegen mee te sturen. De ploegen sturen vervolgens het ondertekende document bij de bevestiging van hun deelname mee naar de organisator.

De antidopingcommissie wil zo op termijn naar een circuit komen waarvan het deelnemersveld alleen uit clubs/teams zal bestaan die het charter ondertekend hebben.

Wij zijn ervan overtuigd dat de verspreiding en toepassing van het antidopingcharter een belangrijk onderdeel is in de strijd tegen doping.
Antidopingcharter 2017 - Procedure voor buitenlandse clubs/teams
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_procedure.pdf
Antidopingcharter - NL
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_nl.pdf
Antidopingcharter - FR
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_fr.pdf
Antidopingcharter - EN
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_en.pdf
Antidopingcharter - DE
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_de.pdf
Terug naar overzicht
Licentievoorwaarden dames UCI-teams 2017
Licentievoorwaarden Dames UCI-teams
Weg/2017_Licentievoorwaarden_Dames_UCIteams.pdf
Terug naar overzicht
Licentievoorwaarden continentale ploegen 2017
Licentievoorwaarden Continentale Ploegen UCI
Weg/2017_Licentievoorwaarden_Continentale_Ploegen.pdf
Terug naar overzicht
Licentievoorwaarden UCI MTB-teams 2017
Licentievoorwaarden MTB UCI-teams
MTB/2017_Licentievoorwaarden_MTB_UCIteams.pdf
Terug naar overzicht
Organisatievoorschriften wedstrijdorganisatoren
Bij het organiseren van wielerwedstrijden dient een organisator rekening te houden met heel wat organisatievoorschiften. Om het gemakkelijker te maken hebben we deze voorschriften voor de verschillende disciplines opgelijst in een handig document.
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Nieuwsberichten/ORGANISATIEVOORSCHRIFTEN_WEDSTRIJDORGANISATOREN-NED-161010.pdf
Terug naar overzicht
Verantwoordelijken materiaalpost cyclocross
Verantwoordelijken materiaalpost
CX/2016_verantw_materiaalpost.pdf
Terug naar overzicht

© Cycling Vlaanderen