Velofollies 2018

 
 
OPGELET: deze website wordt niet meer bijgewerkt en zal binnenkort verdwijnen. Voortaan kan u terecht op www.cycling.vlaanderen

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren. U kunt die afhalen en eventueel afdrukken.

Overzicht:
Jeugdsportfonds
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Bloso richt Wielerbond Vlaanderen (hierna WBV genoemd) een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend worden om Vlaamse wielerclubs met renners een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief verbeteren.
Reglement Jeugdsportfonds:
Jeugdsportfonds_reglement.pdf
Schrijf je in via:http://jeugdsportfonds.dewielerbond.be/
http://jeugdsportfonds.dewielerbond.be/
Formulier verplaatsingsonkosten:
Jeugdsportfonds_form_verplaatsingskosten.xlsx
Formulier uitgavenoverzicht:
Jeugdsportfonds_form_uitgavenoverzicht.xlsx
Terug naar overzicht
Website keuringsartsen
Website keuringsartsen
http://www.sportkeuring.be
Terug naar overzicht
Aangifte ongeval + verzekeringspolis renners
Polis renners
polis_renners.pdf
Polis sportpromotionele activiteiten
polis_sportpromotioneel.pdf
Aangifte ongeval renners (niet-beroeps)
Aangifte_ongeval_renners1.pdf
Aangifte ongeval renners
Aangifte_ongeval_renners2.pdf
Terug naar overzicht
Terugbetaling Billijke Vergoeding
Organisatoren van UCI-wedstrijden en nationale wedstrijden die in afwachting één of meerdere regionale wedstrijden organiseren, kunnen voor deze wedstrijden de betaalde Billijke Vergoeding terugvorderen bij Wielerbond Vlaanderen aan de hand van onderstaand formulier.

Organisatoren die meerdere wedstrijden organiseren op één dag moeten maar 1 maal Billijke Vergoeding betalen. Ook zij kunnen de andere bedragen van Billijke Vergoeding terugvorderen bij Wielerbond Vlaanderen aan de hand van dit formulier.

Terugbetaling Billijke Vergoeding
Terugbetaling_BillijkeVergoeding.pdf
Terug naar overzicht
Terugbetaling deel clubaansluiting
Clubs met competitierenners die in 2017 een wielerwedstrijd georganiseerd hebben kunnen tot uiterlijk 31 december 2017 aan de hand van dit formulier een aanvraag indienen om €75 van hun clubaansluiting teruggestort te krijgen.
Formulier terugbetaling 75 EUR van clubaansluiting
Voor 2018 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Terug naar overzicht
Clubaansluiting - ENKEL VOOR NIEUWE CLUBS
Clubaansluiting 2018 - ENKEL VOOR NIEUWE CLUBS!
2018_CA-WBV-001.pdf
Clubaansluiting 2018 - ENKEL VOOR NIEUWE RECREA-CLUBS!
2018_CA-WBV-002.pdf
Terug naar overzicht
Organiseren van een promo-activiteit
Promowedstrijden zijn wedstrijden waaraan alle kinderen met en zonder vergunning, tot 17 jaar, kunnen deelnemen. Bedoeling ervan is de instapdrempel naar de wielersport te verlagen en de wildgroei van allerlei “verdoken wedstrijden” tegen te gaan. Deze organisaties hebben een specifieke reglementering en worden onder de noemer ‘Promotionele activiteiten’ georganiseerd. Er zijn vier soorten promotionele activiteiten:
1. Promowedstrijd voor niet-aangeslotenen
2. Promowedstrijd op uitnodiging
3. Initiatie op wedstrijd
4. Oefenwedstrijd
Organiserende clubs kunnen d.m.v. het onderstaand formulier een dergelijk evenement aanvragen.
Aanvragen Promotionele wieleractiviteit
Aanvraag_promo_activiteit.pdf
Aanvragen Promotionele wieleractiviteit - WORD invulbaar
Aanvraag_promo_activiteit.docx
Terug naar overzicht
Jeugdreglementering 2017
Wiebo-Wielergids
2017_WieboWG.pdf
Het wielrennen is een sport waar de combinatie van kracht en beensnelheid zorgt voor de snelheid die je kan maken met je fiets. Daarbij komt natuurlijk ook conditie, training, soort parcours en nog veel meer. Bij de keuze die we gemaakt hebben om versnellingen per leeftijd aan te passen proberen we het aspect van de snelheid aan te spreken. Snelheid van de benen meer specifiek. Deze beensnelheid is een aspect dat je op jonge leeftijd onder te knie moet krijgen. Hou ouder, hoe moeilijker om de coördinatie aan te leren. Met deze insteek proberen we ook de versnellingen aan te passen dat we het aspect kracht nog buiten beschouwing laten en souplesse als basis nemen.
In de juiste versnelling
2018_indejuisteversnelling.pdf
Terug naar overzicht
Jeugdopleiding 2017
Om in Vlaanderen aan wielrennen te doen, moet je tot en met de leeftijd van 14 jaar elk jaar een wieleropleiding volgen. Dit kan in de jeugdclub of een specifiek opleidingscentrum. Alle info:
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2016_OpleidingJeugd.aspx?Disc=18
Wieleropleidingen - inschrijven
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2016_OpleidingJeugd.aspx?Disc=18
Wieleropleidingen Antwerpen
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_A.pdf
Wieleropleidingen Limburg
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_LB.pdf
Wieleropleidingen Oost-Vlaanderen
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_O.pdf
Wieleropleidingen Vlaams-Brabant
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_VB.pdf
Wieleropleidingen West-Vlaanderen
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_W.pdf
De Verzettenafschatter is een tool om het verzet te berekenen. Het checkt of dit in overeenstemming is met de toegelaten verzetten in wedstrijden van Wielerbond Vlaanderen. Met dank aan ing. Hans De Brauwer, clubcontactpersoon van KVC De Zeemeeuw Oostende, die deze tool ontwikkelde en gratis ter beschikking stelt.Opgelet: deze verzettenafschatter is louter indicatief. Het exact verzet moet u meten op uw fiets zelf en vergelijken met de officiële tabellen van Wielerbond Vlaanderen.
De Verzettenafschatter 2016 - copyright-2015 Richard works - ing. Hans De Brauwer
2016_de_verzettenafschatter.xls
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2017
Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een HOOFDVERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze nevenclub aan wedstrijden in ÉÉN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze NEVENCLUB kan beoefenen.
Reglementering Hoofd- en Nevenvergunning
NVA-SPO-001_info.pdf
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2018
Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een HOOFDVERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze nevenclub aan wedstrijden in ÉÉN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze NEVENCLUB kan beoefenen.
Reglementering Hoofd- en Nevenvergunning
NVA-SPO-001_info.pdf
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2017
Vergunningsaanvraag Nevenvergunning
2017_NVA-SPO-001.pdf
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2018
Vergunningsaanvraag Nevenvergunning
2018_NVA-SPO-001.pdf
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2017
Neem je een eenheidsvergunning en bijkomend ook een vergunning als CRUISER, dan betaal je voor je extra CRUISER-vergunning €20. Zorg ervoor dat eerst je eenheidsvergunning in orde is! De bijkomende CRUISER-vergunning kan je dan aanvragen aan de hand van het onderstaand formulier.
Aanvraag bijkomende CRUISERvergunning
2017_NVA-SPO-003.pdf
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2018
Neem je een eenheidsvergunning en bijkomend ook een vergunning als CRUISER, dan betaal je voor je extra CRUISER-vergunning €20. Zorg ervoor dat eerst je eenheidsvergunning in orde is! De bijkomende CRUISER-vergunning kan je dan aanvragen aan de hand van het onderstaand formulier.
Aanvraag bijkomende CRUISERvergunning
2018_NVA-SPO-003.pdf
Terug naar overzicht
Overgangen 2017-2018
Transferformulier 1 tot 4 is enkel geldig van 1 oktober 2017 tot en met 31 oktober 2017. Alle formulieren die vóór 1 oktober 2017 worden ingediend zijn ongeldig en worden bijgevolg niet behandeld.
Overgangsreglementering 2017-2018 (transfer)
Overgangsreglementering.pdf
* Beëindiging overeenkomst door club, bestemd voor renner
Transferformulier 1
Voor 2018 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Beëindiging overeenkomst door club, bestemd voor Cycling Vlaanderen vzw
Transferformulier 2
Voor 2018 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Beëindiging overeenkomst door renner, bestemd voor club
Transferformulier 3
Voor 2018 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Beëindiging overeenkomst door renner, bestemd voor Cycling Vlaanderen vzw
Transferformulier 4
Voor 2018 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Een overgang in onderling akkoord kan worden afgesloten ten definitieve titel.
Transfer buiten periode
TRANSFER_Form5.pdf
Terug naar overzicht
Kampioenschappen van Vlaanderen 2018 dames jeugd
Lastenboek Kamp. van Vlaanderen dames jeugd
2018_Kandidatuur_KvV_Lastenboek_dames_jeugd.pdf
Kandidatuur Kamp. van Vlaanderen - WEG - Dames Jeugd:
2018_Kandidatuur_KvV_WEG_DamesJeugd.pdf
Terug naar overzicht
Organiseren van een MTB-wedstrijd 2018
De organisatoren van provinciale en regionale MTB-wedstrijden kunnen hun wedstrijd voor 2018 online aanvragen. Voor regionale wedstrijden (o.a. MTB Flanders Series en regionale kampioenschappen) kan dit tot 10 september 2017. Voor provinciale wedstrijden tot 1 december 2017.
Wedstrijdaanvraag +Doorgeven technische gegevens MTB-wedstrijd (online)
http://wedstrijdaanvraag.dewielerbond.be/login.aspx
Terug naar overzicht
Combineren van sport en studie/werk
Welke zijn de mogelijkheden om studie/werk te combineren met de wielersport?
(Top)Sport en studie/werk
Statuten_WBV_Topsport.pdf
Terug naar overzicht
Antidopingcharter KBWB 2017
De antidopingcommissie van de KBWB heeft in nauw overleg met de vleugels een antidopingcharter opgesteld. Voor de renners is dit charter reeds gelinkt aan de vergunningsaanvraag. Om het toepassingsgebied van dit charter nog verder te verruimen werd het ook gekoppeld aan de clubaansluiting zodat het charter uitgebreid wordt naar de organisatoren van wedstrijden en de clubs en teams.

Voor de buitenlandse clubs/teams dienen de Belgische organisatoren van interclubwedstrijden van de diverse categorieën daarom het charter bij de uitnodiging van de ploegen mee te sturen. De ploegen sturen vervolgens het ondertekende document bij de bevestiging van hun deelname mee naar de organisator.

De antidopingcommissie wil zo op termijn naar een circuit komen waarvan het deelnemersveld alleen uit clubs/teams zal bestaan die het charter ondertekend hebben.

Wij zijn ervan overtuigd dat de verspreiding en toepassing van het antidopingcharter een belangrijk onderdeel is in de strijd tegen doping.
Antidopingcharter 2017 - Procedure voor buitenlandse clubs/teams
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_procedure.pdf
Antidopingcharter - NL
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_nl.pdf
Antidopingcharter - FR
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_fr.pdf
Antidopingcharter - EN
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_en.pdf
Antidopingcharter - DE
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_de.pdf
Terug naar overzicht
Licentievoorwaarden UCI MTB-teams 2018
Licentievoorwaarden MTB UCI-teams
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=10&subid=138&showAll=1
Terug naar overzicht

© Cycling Vlaanderen