Alles op zijn tijd

 
 

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren. U kunt die afhalen en eventueel afdrukken.

Overzicht:
Jeugdsportfonds
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Bloso richt Wielerbond Vlaanderen (hierna WBV genoemd) een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend worden om Vlaamse wielerclubs met renners een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief verbeteren.
Reglement Jeugdsportfonds:
Jeugdsportfonds_reglement.pdf
Schrijf je in via:http://jeugdsportfonds.dewielerbond.be/
http://jeugdsportfonds.dewielerbond.be/
Formulier verplaatsingsonkosten:
Jeugdsportfonds_form_verplaatsingskosten.xlsx
Formulier uitgavenoverzicht:
Jeugdsportfonds_form_uitgavenoverzicht.xlsx
Terug naar overzicht
Website keuringsartsen
Website keuringsartsen
http://www.sportkeuring.be
Terug naar overzicht
Aangifte ongeval + verzekeringspolis renners
Polis renners
polis_renners.pdf
Polis sportpromotionele activiteiten
polis_sportpromotioneel.pdf
Aangifte ongeval renners (niet-beroeps)
Aangifte_ongeval_renners1.pdf
Aangifte ongeval renners
Aangifte_ongeval_renners2.pdf
Terug naar overzicht
Terugbetaling Billijke Vergoeding
Organisatoren van UCI-wedstrijden en nationale wedstrijden die in afwachting één of meerdere regionale wedstrijden organiseren, kunnen voor deze wedstrijden de betaalde Billijke Vergoeding terugvorderen bij Wielerbond Vlaanderen aan de hand van onderstaand formulier.

Organisatoren die meerdere wedstrijden organiseren op één dag moeten maar 1 maal Billijke Vergoeding betalen. Ook zij kunnen de andere bedragen van Billijke Vergoeding terugvorderen bij Wielerbond Vlaanderen aan de hand van dit formulier.

Terugbetaling Billijke Vergoeding
Terugbetaling_BillijkeVergoeding.pdf
Terug naar overzicht
Terugbetaling deel clubaansluiting
Clubs met competitierenners die in 2016 een wielerwedstrijd georganiseerd hebben kunnen tot uiterlijk 31 december 2016 aan de hand van dit formulier een aanvraag indienen om €75 van hun clubaansluiting teruggestort te krijgen.
Formulier terugbetaling 75 EUR van clubaansluiting
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Terug naar overzicht
Clubaansluiting - ENKEL VOOR NIEUWE CLUBS
Clubaansluiting 2017 - ENKEL VOOR NIEUWE CLUBS!
2017_CA-WBV-001.pdf
Clubaansluiting 2017 - ENKEL VOOR NIEUWE RECREA-CLUBS!
2017_CA-WBV-002.pdf
Terug naar overzicht
Organiseren van een promo-activiteit
Promowedstrijden zijn wedstrijden waaraan alle kinderen met en zonder vergunning, tot 17 jaar, kunnen deelnemen. Bedoeling ervan is de instapdrempel naar de wielersport te verlagen en de wildgroei van allerlei “verdoken wedstrijden” tegen te gaan. Deze organisaties hebben een specifieke reglementering en worden onder de noemer ‘Promotionele activiteiten’ georganiseerd. Er zijn vier soorten promotionele activiteiten:
1. Promowedstrijd voor niet-aangeslotenen
2. Promowedstrijd op uitnodiging
3. Initiatie op wedstrijd
4. Oefenwedstrijd
Organiserende clubs kunnen d.m.v. het onderstaand formulier een dergelijk evenement aanvragen.
Aanvragen Promotionele wieleractiviteit
Aanvraag_promo_activiteit.pdf
Terug naar overzicht
Jeugdreglementering 2017
Wiebo-Wielergids
2017_WieboWG.pdf
Terug naar overzicht
Jeugdopleiding 2017
Om in Vlaanderen aan wielrennen te doen, moet je tot en met de leeftijd van 14 jaar elk jaar een wieleropleiding volgen. Dit kan in de jeugdclub of een specifiek opleidingscentrum. Alle info:
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2016_OpleidingJeugd.aspx?Disc=18
Wieleropleidingen - inschrijven
http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2016_OpleidingJeugd.aspx?Disc=18
Wieleropleidingen Antwerpen
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_A.pdf
Wieleropleidingen Limburg
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_LB.pdf
Wieleropleidingen Oost-Vlaanderen
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_O.pdf
Wieleropleidingen Vlaams-Brabant
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_VB.pdf
Wieleropleidingen West-Vlaanderen
Opleidingen/29112016_Opleidingsdata_2017_W.pdf
De Verzettenafschatter is een tool om het verzet te berekenen. Het checkt of dit in overeenstemming is met de toegelaten verzetten in wedstrijden van Wielerbond Vlaanderen. Met dank aan ing. Hans De Brauwer, clubcontactpersoon van KVC De Zeemeeuw Oostende, die deze tool ontwikkelde en gratis ter beschikking stelt.Opgelet: deze verzettenafschatter is louter indicatief. Het exact verzet moet u meten op uw fiets zelf en vergelijken met de officiële tabellen van Wielerbond Vlaanderen.
De Verzettenafschatter 2016 - copyright-2015 Richard works - ing. Hans De Brauwer
2016_de_verzettenafschatter.xls
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2016
Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een HOOFDVERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze nevenclub aan wedstrijden in ÉÉN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze NEVENCLUB kan beoefenen.
Reglementering Hoofd- en Nevenvergunning
NVA-SPO-001_info.pdf
Vergunningsaanvraag Nevenvergunning
2016_NVA-SPO-001.pdf
Neem je een eenheidsvergunning en bijkomend ook een vergunning als CRUISER, dan betaal je voor je extra CRUISER-vergunning €20. Zorg ervoor dat eerst je eenheidsvergunning in orde is! De bijkomende CRUISER-vergunning kan je dan aanvragen aan de hand van het onderstaand formulier.
Aanvraag bijkomende CRUISERvergunning
2016_NVA-SPO-003.pdf
Terug naar overzicht
Hoofd- en Nevenvergunning 2017
Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een HOOFDVERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze nevenclub aan wedstrijden in ÉÉN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze NEVENCLUB kan beoefenen.
Reglementering Hoofd- en Nevenvergunning
NVA-SPO-001_info.pdf
Vergunningsaanvraag Nevenvergunning
2017_NVA-SPO-001.pdf
Neem je een eenheidsvergunning en bijkomend ook een vergunning als CRUISER, dan betaal je voor je extra CRUISER-vergunning €20. Zorg ervoor dat eerst je eenheidsvergunning in orde is! De bijkomende CRUISER-vergunning kan je dan aanvragen aan de hand van het onderstaand formulier.
Aanvraag bijkomende CRUISERvergunning
2017_NVA-SPO-003.pdf
Terug naar overzicht
Transfers 2016-2017
Transferreglement
Transferreglement.pdf
* Beëindiging overeenkomst door club, bestemd voor renner
Transferformulier 1
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Beëindiging overeenkomst door club, bestemd voor Wielerbond Vlaanderen vzw
Transferformulier 2
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Beëindiging overeenkomst door renner, bestemd voor club
Transferformulier 3
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Beëindiging overeenkomst door renner, bestemd voor Wielerbond Vlaanderen vzw
Transferformulier 4
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
* Een overgang in onderling akkoord kan worden afgesloten ten definitieve titel.
Transfer buiten periode
TRANSFER_Form5.pdf
Terug naar overzicht
Kampioenschappen van Vlaanderen 2017

Geïnteresseerde kandidaat-organisatoren kunnen het lastenboek en de formulieren voor kandidaatstelling voor de organisatie van de Kampioenschappen van Vlaanderen 2017 hieronder terugvinden.

Discipline Categorie Datum kampioenschap Minimumbedrag
aanbesteding
Uiterste datum
kandidatuur
Toekenning
kampioenschap
 Weg Nieuwelingen
25/05/2017
2500 euro
31/01/2017
  Aspiranten
21/07/2017
3000 euro
31/01/2017
  Dames jeugd
Vrij te kiezen
2000 euro
30/11/2016
BMX Alle categorieën
4/06/2017
2500 euro
30/11/201601/12/2016
VELD Aspiranten11/11/20172000 euro
31/01/2017

01/03/2017Kandidaat-organisatoren dienen een aangetekende brief met de formulieren “officiële kandidaatstelling” (in tweevoud) te zenden naar dhr. Jules Vandergunst, voorzitter Wielerbond Vlaanderen, Strandlaan 3, 9000 Gent.

De formulieren dienen onder gesloten omslag in een andere omslag verstuurd te worden, met op de gesloten omslag de vermelding “kandidatuur Kampioenschap van Vlaanderen 2017” + discipline en categorie.

Lastenboek Kamp. van Vlaanderen
2017_Kandidatuur_KvV_Lastenboek.pdf
Kandidatuur Kamp. van Vlaanderen - WEG:
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Kandidatuur Kamp. van Vlaanderen - BMX:
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Kandidatuur Kamp. van Vlaanderen - VELD:
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Terug naar overzicht
Organiseren van een MTB-wedstrijd 2017
Met onderstaand formulier kunt u een mountainbikewedstrijd aanvragen voor de internationale UCI-kalender 2017. Het formulier dient bezorgd te worden aan de nationale federatie KBWB en dit voor 25 juli 2016 (in te dienen bij: info@belgiancycling.be – nico.ponnet@belgiancycling.be).
Inschrijvingsformulier UCI kalender MTB
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Met onderstaand formulier kunt u een trialwedstrijd aanvragen voor de internationale UCI-kalender 2017. Het formulier dient bezorgd te worden aan de nationale federatie KBWB en dit voor 25 juli 2016 (in te dienen bij: info@belgiancycling.be – nico.ponnet@belgiancycling.be).
Inschrijvingsformulier UCI kalender Trial
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
De organisatoren van provinciale en regionale MTB-wedstrijden kunnen hun wedstrijd voor 2017 online aanvragen. Voor regionale wedstrijden (o.a. MTB Flanders Series en regionale kampioenschappen) kan dit tot 10 september 2016. Voor provinciale wedstrijden tot 1 december 2016.
Wedstrijdaanvraag +Doorgeven technische gegevens MTB-wedstrijd (online)
Voor 2017 is de termijn waarbinnen het formulier diende ingestuurd te worden, afgelopen.
Terug naar overzicht
Combineren van sport en studie/werk
Welke zijn de mogelijkheden om studie/werk te combineren met de wielersport?
(Top)Sport en studie/werk
Statuten_WBV_Topsport.pdf
Terug naar overzicht
Antidopingcharter KBWB 2017
De antidopingcommissie van de KBWB heeft in nauw overleg met de vleugels een antidopingcharter opgesteld. Voor de renners is dit charter reeds gelinkt aan de vergunningsaanvraag. Om het toepassingsgebied van dit charter nog verder te verruimen werd het ook gekoppeld aan de clubaansluiting zodat het charter uitgebreid wordt naar de organisatoren van wedstrijden en de clubs en teams.

Voor de buitenlandse clubs/teams dienen de Belgische organisatoren van interclubwedstrijden van de diverse categorieën daarom het charter bij de uitnodiging van de ploegen mee te sturen. De ploegen sturen vervolgens het ondertekende document bij de bevestiging van hun deelname mee naar de organisator.

De antidopingcommissie wil zo op termijn naar een circuit komen waarvan het deelnemersveld alleen uit clubs/teams zal bestaan die het charter ondertekend hebben.

Wij zijn ervan overtuigd dat de verspreiding en toepassing van het antidopingcharter een belangrijk onderdeel is in de strijd tegen doping.
Antidopingcharter 2017 - Procedure voor buitenlandse clubs/teams
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_procedure.pdf
Antidopingcharter - NL
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_nl.pdf
Antidopingcharter - FR
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_fr.pdf
Antidopingcharter - EN
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_en.pdf
Antidopingcharter - DE
2017_antidopingcharter/2017_antidopingcharter_de.pdf
Terug naar overzicht
Licentievoorwaarden UCI MTB-teams 2017
Licentievoorwaarden MTB UCI-teams
MTB/2017_Licentievoorwaarden_MTB_UCIteams.pdf
Terug naar overzicht

© Cycling Vlaanderen