Velofollies 2018

 
 
OPGELET: deze website wordt niet meer bijgewerkt en zal binnenkort verdwijnen. Voortaan kan u terecht op www.cycling.vlaanderen
Toegevoegd door Robin op 10 april 2017

INFO - Studiedag Time out tegen pesten Op zaterdag 13 mei slaan VVSP en ICES de handen in mekaar voor een studiedag rond „Time out tegen Pesten“ (TOP).

Deze studiedag gaat door op 13 mei vanaf 10 uur in de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, te Leuven.

ICES schrijft het volgende over pesten: „Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand met de bedoeling die persoon fysieke of emotionele schade toe te brengen. Een recent onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de georganiseerde sport geeft aan dat 11% van de sporters als minderjarige weleens het slachtoffer is geweest van pestgedrag. Bij een pestgeval zijn pester, gepeste, meelopers, verdedigers en neutrale omstanders betrokken. Er bestaat geen eenduidige oorzaak waarom kinderen pestgedrag vertonen. Kinderen die herhaaldelijk worden gepest, zijn gemiddeld fysiek zwakker, kunnen zich niet goed verdedigen, hebben weinig vrienden en voelen zich daardoor erg eenzaam. De gevolgen van pestgedrag zijn vaak traumatisch voor de gepeste kinderen. Mogelijke symptomen zijn neerslachtigheid, gedaalde trainingsmotivatie, verminderde sportprestaties of zelfs het opgeven van de sportbeoefening om pestgedrag te vermijden.“ (zie website topindesport.be)

De studiedag heeft als doel om ons publiek in te lichten over pestgedrag en tools te geven om met het voorkomen van pestgedrag te kunnen omgaan als sportpsycholoog, coach, opvoeder etc.

Mogelijke thema’s kunnen handelen over aanspreekpunten en meldingsprocedures, gedragscodes en concrete afspraken, of gepaste reacties via de ALKEAS methode en de No-Blame Policy. We hopen jullie daar talrijk te mogen ontmoeten.

Informatie: Plaats: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 300 Leuven (Parkeermogelijkheden op het Sint-Jacobsplein).

Tijdstip: 13 mei, 10 - 12 uur

Inkomstprijs: leden gratis, niet-leden 30 euro.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar secretariaat@vvsp.be

Wie? Psychologen, coaches, opvoeders, ouders

© Cycling Vlaanderen