Velofollies 2018

 
 
OPGELET: deze website wordt niet meer bijgewerkt en zal binnenkort verdwijnen. Voortaan kan u terecht op www.cycling.vlaanderen

Reglementen

Hier vindt u een overzicht van de reglementeringen.

Overzicht:
Statuten / Huishoudelijk reglement / Beleidsplan
Statuten Wielerbond Vlaanderen
Huishoudelijk reglement Wielerbond Vlaanderen
Beleidsplan 2013-2016
Terug naar overzicht
Algemene reglementen van de wielersport
Algemene reglementen van de wielersport
Algemene reglementen van de wielersport - Hoofdst. II: Clubs
Algemene reglementen van de wielersport - Hoofdst. II: Clubs - Bijlage
Algemene reglementen van de wielersport - Hoofdst. III: Lidmaatschap
Het opmeten van fietsen
Jeugdreglementering
Terug naar overzicht
J-clubs en niet J-clubs in regel met het solidariteitsfonds 2017
Hieronder vindt u de lijst van J-clubs en niet J-clubs in regel met het solidariteitsfonds 2017.
Alleen renners (nieuweling, junior, U23, elite) van deze clubs mogen deelnemen aan WPV-wedstrijden van de Beker van België (voor nieuwelingen alleen voorbehouden aan J-clubs), interclubwedstrijden, PK’s, BK’s, Topcompetitie, Lotto Cycling Cup (vrouwen), Elite Individueel en WPV-wedstrijden in het buitenland.

Renners (nieuweling, junior, U23, elite) van andere clubs zullen niet mogen deelnemen aan bovenvermelde wedstrijden.

Het is dus aangewezen om steeds deze lijst te raadplegen wanneer u zich naar een wedstrijd begeeft waar er ter zake een controle dient plaats te vinden.
J-clubs 2017
Terug naar overzicht
Jeugdreglementering 2017
Het wielrennen is een sport waar de combinatie van kracht en beensnelheid zorgt voor de snelheid die je kan maken met je fiets. Daarbij komt natuurlijk ook conditie, training, soort parcours en nog veel meer.
In de juiste versnelling
Wiebo-Wielergids
Terug naar overzicht
Overgangsreglementering 2017-2018 (Transfers)
Overgangsreglementering
Terug naar overzicht
Reglementering Hoofd- en Nevenvergunningen
Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEVE COMPETITIEVE VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een HOOFDVERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze nevenclub aan wedstrijden in ÉÉN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze NEVENCLUB kan beoefenen.
Reglementering Hoofd- en Nevenvergunningen
Terug naar overzicht

© Cycling Vlaanderen