Alles op zijn tijd

 
 

Provinciale Kampioenschappen tijdrijden

Begin april worden in de verschillende provincies de provinciale kampioenschappen tijdrijden 2016 verreden.

ANTWERPEN - Donderdag 7 april in Oostmalle

Renners die wensen deel te nemen aan dit kampioenschap kunnen inschrijven via de website van de provincie, www.wbvantwerpen.be, rubriek : DOCUMENTEN
 of hun kandidatuur stellen aan Swa Eliaerts, Gemeenteplaats, 29 - 2960 Brecht.
 
De inschrijvingen worden verwacht VOOR WOENSDAG 30 MAART. Daarna wordt er een startorde opgemaakt die vanaf 2 april gepubliceerd zal worden op de website van de Antwerpse afdeling.

 

ALLE INFO EN ONLINE INSCHRIJVEN

 

LIMBURG - Zaterdag 9 april in Leopoldsburg (militair domein) - eerste start om 11.30 uur

Parking Koningin Elisabethlaan (zijstraat Steenweg Leopoldsburg - Hechtel

Inschrijvingen in de sporthal, je kan inschrijven vanaf 9.30 uur en dit voor alle categorieën.

Woensdag 6 april tussen 18 en 20u bestaat er de mogelijkheid om het parcours te verkennen.

Eerste start om 11.30 uur.

Afstanden:
- Elite en U23: 32,8 km
- Dames Elite en Juniores: 16,4 km
- Nieuwelingen: 12,4 km
- Dames jeugd: 12,4 km
- Aspiranten 14 jaar: 9,6 km
- Aspiranten 13 jaar: 9,6 km
- Aspiranten 12 jaar: 5 km

Renners dienen zich VERPLICHT in te schrijven via pktijdrijden2016@wbvl.be voor zondag 3 april. Dan worden de startlijsten definitief opgemaakt.

Startlijsten met starttijden zullen op de Facebook-pagina van de Limburgse afdeling te vinden zijn.​

 

VLAAMS-BRABANT - Dinsdag 5 april in Stok-Kortenaken - eerste start om 12 uur

Op dinsdag 5 april 2016 heeft in Stok-Kortenaken het PK tijdrijden plaats. Renners die hieraan wensen deel te nemen, kunnen hun kandidatuur sturen naar André Vanlint, Leyse Hoevestraat 30, 2260 Tongerlo-Westerlo - emailadres: andrevanlint@telenet.be en dit VOOR WOENSDAG 30 MAART 2016.
 

VOLWAGENS
Voor elke categorie worden volgwagens toegestaan.

FIETSEN
Renners aspiranten mogen in tijdritten op de weg enkel gebruik maken van een gewone wegfiets (enkel wielen met minstens 16 metalen spaken).
Nieuwelingen: Een ossekopstuur of ander steunstuk op het stuur is toegelaten.

PROGRAMMA
Starturen worden na het afsluiten van de voorinschrijving op 30 maart 2016 kenbaar gemaakt op de site van Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant. De deelname aan het provinciaal kampioenschap tijdrijden is vrijblijvend, de inschrijving is verplicht.

Er zullen ploegentijdritten worden georganiseerd voor nieuwelingen, juniores en U23/elite z.c.

De eerste renner start om 12.00 uur. Inschrijving vanaf 10.30 uur.

- aspiranten 14 jaar jongens en meisjes: 1 ronde van 12 km
- nieuwelingen heren individueel: 1 ronde van 12 km
- juniores heren individueel: 1 ronde van 12 km
- U23 individueel: 2 ronden van 12 km
- elite z.c. individueel: 2 ronden van 12 km
- nieuwelingen dames individueel: 1 ronde van 12 km
- juniores dames individueel 1 ronde van 12 km
- dames elite individueel: 2 ronden van 12 km
- ploegentijdrit nieuwelingen heren (4 renners): 1 ronde v. 12 km
- ploegentijdrit juniores heren (4 renners): 1 ronde van 12 km
- ploegentijdrit U23 en elite z.c. (4 renners): 2 ronden van 12 km

 

OOST-VLAANDEREN - Dinsdag 5 en woensdag 6 april in Ursel - eerste start om 13 uur


Dinsdag 5 april
dames nieuwelingen – dames juniores – dames elite - elite zonder contract - U23 - nieuwelingen 1e en 2e jaars
  
Woensdag 6 april
junioren - aspiranten

Plaats: Vliegveld Ursel, Urselseweg, 9910 Ursel

Elke renner ontvangt eerstdaags een persoonlijke mail met alle informatie over de manier van online inschrijven.

Inschrijven via www.wbvoostvl.be kan vanaf 10 maart.
Uiterste datum van inschrijving: 30 maart - 17 uur.
Nadien wordt de startorde opgemaakt.

Elke renner kan door een ploegwagen gevolgd worden (uitgezonderd aspiranten), er dient vooraan een plaats vrijgehouden te worden voor een commissaris.

Verdere informatie verschijnt op de website van de provincie: www.wbvoostvl.be.
Starturen worden na het afsluiten van de voorinschrijving kenbaar gemaakt op de site.
De deelname aan het provinciaal kampioenschap tijdrijden is vrijblijvend, de inschrijving is verplicht.

WEST-VLAANDEREN - Donderdag 7 april in Ruddervoorde Baliebrugge - eerste start om 12 uur

Voor volgende categorieën zal een provinciaal kampioenschap tijdrijden worden georganiseerd:
Nieuwelingen - juniores - beloften - aspiranten 14 jaar. Dames elite (minimum 10 deelnemers) - Dames jeugd (minimum 10 deelnemers )- elite zonder contract (minimum 10 deelnemers).

Inschrijven is verplicht via de site www.wiebowest.be.

Inschrijvingen via andere kanalen zullen niet aangenomen worden.

Vanaf eind februari zal er wekelijks een lijst met de ingeschreven renners op de site staan, zodoende kan je zien of je inschrijving is doorgegaan. Gelieve niet te wachten tot einde maart, want de plaatsen zijn beperkt.

De startorde zal verschijnen op de site vanaf 5 april 2016.

Vragen en inlichtingen te bekomen bij de algemeen secretaris Vanrobaeys Eric: eric.vanrobaeys@skynet.be


Reglementering Provinciale Kampioenschappen

Een Provinciaal Kampioenschap is een wedstrijd, regulier ingeschreven op de kalender van Wielerbond Vlaanderen (of KBWB), die georganiseerd wordt onder toezicht van de Provinciale vzw’s, lid van Wielerbond Vlaanderen, waarbij de titel van Provinciaal Kampioen wordt toegekend in een bepaalde discipline of aan een bepaald onderdeel binnen deze discipline.

Aan welk provinciaal kampioenschap kan een renner deelnemen?
  • Een renner woonachtig in Vlaanderen en aangesloten bij een WBV-club rijdt het kampioenschap in de provincie waar hij woont.
  • Een renner woonachtig in Vlaanderen en met een WBV-vergunning als individueel renner, rijdt het kampioenschap in de provincie waar hij woont.
  • Een renner niet woonachtig in Vlaanderen en die aangesloten is bij een WBV-club rijdt het kampioenschap in de provinie waar de zetel van de WBV-club is gevestigd.
  • Een renner woonachtig in Vlaanderen en niet aangesloten bij een WBV-club kan aan geen enkel Provinciaal Kampioenschap deelnemen.
  • Vlaamse renners die behoren tot een continentaal team rijden hun PK in de provincie van hun woonplaats
Deelname aan Provinciaal Kampioenschap
Iedereen die in aanmerking komt voor de titel van Provinciaal Kampioen EN lid is van Wielerbond Vlaanderen of KBWB EN geen profstatuut bezit, is verplicht tot deelname aan ALLE provinciale kampioenschappen.

Een renner die afziet van deelname aan het Provinciaal Kampioenschap, Belgisch kampioenschap of iedere andere wedstrijd waarvoor hij reglementair door de federatie werd aangeduid of geselecteerd, krijgt volgende sanctie:
Verbod tot deelname gedurende een periode van 9 dagen (incl. de dag van de wedstrijd waarvoor hij geselecteerd werd) aan een wedstrijd in de discipline van de desbetreffende wedstrijd.

Bij overtreding van deze sanctie: 15€ boete, 14 dagen schorsing en terugstorten van eventueel gewonnen prijzen.

Voor bovenstaande regel dienen als losstaande disciplines te worden beschouwd, zijnde WEG – TIJDRIJDEN – VELD – PISTE – MTB – DOWNHILL - BMX – TRIAL – CYCLOBAL – KUNSTWIELRIJDEN

Bij niet naleven van het deelnameverbod wordt de renner geschrapt uit de uitslag van de wedstrijden waaraan hij deelnam in overtreding en dient hij de prijzen terug te storten. Bovendien zal hij gesanctioneerd worden met een schorsing van minstens dezelfde duurtijd.

© Cycling Vlaanderen